Lokalizácia porúch rozvodov vody

Elektroakustická lokalizácia porúch rozvodov vody

Vytyčovanie trás rozvodov vody

Lokalizácia menších únikov plynom

Vždy aktuálne informácie a ponuky našej firmy priamo na Váš email.

Máte poruchu na rozvode pitnej, priemyselnej, požiarnej, teplej úžitkovej vody, vody ústredného kúrenia a neviete kde?

Platíte veľa za odber vody a neviete lokalizovať únik?

Potrebujete vytýčiť rozvody vody a vyhľadať v teréne šupátka, či poklopy?

Naša firma AQUAFIND vybavená najmodernejším špeciálnym korelačným a elektroakustickým meracím zariadením Vám ponúka kvalifikované služby.

Korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody

Bezvýkopová rekonštrukcia rozvodov

Pozrite si videá o našich zariadeniach a pochopíte, ako technológia pracuje.
naše videa