Lokalizácia porúch - únikov na rozvodoch vody a kúrenia

  • Máte poruchu na rozvode pitnej, priemyselnej, požiarnej, teplej úžitkovej vody, vody ústredného kúrenia a neviete kde?
  • Platíte veľa za odber vody a neviete lokalizovať únik?
  • Potrebujete vytýčiť rozvody vody a vyhľadať v teréne šupátka, či poklopy?

Naša firma AQUAFIND vybavená najmodernejším špeciálnym korelačným a elektroakustickým meracím zariadením Vám ponúka kvalifikované služby.