Ako zistiť únik vody bez vysokých škôd?

Zistili ste na Vašom merači, že niečo nie je v poriadku? Vaša reálna spotreba vody nezodpovedá tej, ktorú ukazuje merač? Príčinou môže byť únik vody v dome, presnejšie únik vody v podlahe, únik vody v stene.  Neviete si však poradiť ako ho odhaliť bez spôsobenia vysokých škôd na majektu? Kontrolujete stropy, steny, kúrenie, podlahy, preskúmali ste už celý dom a stále nič?

Detekcia úniku vody

V dnešnej dobe už existuje veľa spôsobov ako určiť presné miesto úniku vody v dome. Neodporúčame rôzne domáce techniky hľadania príčiny na úniky vody, ktoré vo väčšine prípadoch skončia nie veľmi dobre. Osvedčeným spôsobom je dôverovať a spoľahnúť sa na odborníkov, ktorí majú v danej oblasti prax a techniku, pomocou ktorej Vám dokážu zaručiť presné určenie miesta poruchy bez spôsobenia škôd na majetku.

Elektroakustická lokalizácia poruchy vody

Elektroakustická lokalizácia je zaručeným spôsobom, ktorý dokáže určiť miesto porúch rozvodov vody. Táto lokalizácia poruchy je založená na princípe akustického – zvukového snímania hluku, ktorý vzniká vo vodovodnom potrubí.

Pomocou pôdnych mikrofónov je možné  presne vymerať úsek miesta úniku vody. Daná technika je realizovaná nepriamym kontaktom, na základe čoho je možné zaručiť, že Vás majetok zostane zachovaný a bez akýchkoľvek škôd. 

Korelačná lokalizácia poruchy vody

Medzi používané techniky určenia porúch rozdvodov vody patrí tiež korelačná lokalizácia vody. Tento spôsob opäť patrí medzi tie, ktoré nezanechujú žiadnu stopu na vašom majektu a dokážu určiť miesto poruchy s presnosťou.

Daná metóda sa vykonáva pomocou korelátora – prístroja na určenie úniku vody, a osobného počítača. Princíp merania je založený na premeraní poškodeného úseku rozvodu vody z určeného miesta A po určené miesto B pomocou korelačného zariadenia. To jednoducho spracuje šum, na základe ktorého dokáže počítač vypočítať presné miesto úniku vody.

Prenechanie takejto práce na odborníkov Vám zaručene uľahčí život ale najmä Vás odbremení od nákladov, ktoré Vám môžu vzniknúť na základe úniku vody v dome.