Termovízne meranie

Termovíznym meraním zachytávame obraz infračervenej energie alebo teploty. Termálne zobrazovanie, čiže termografia, slúži na vytvorenie teplotných máp a zisťovanie zmien teplôt na objektoch, zariadeniach, či rozvodoch. Tieto zmeny umožňujú používateľom zistiť problémy ešte pred nákladnými prestojmi alebo sledovať vývoj problémov tak, aby bolo možné naplánovať údržbu na dobu plánovanej odstávky.

V prípade porúch na rozvodoch pomocou termovízneho merania je v niektorých prípadoch možné ohraničiť miesto úniku vody z teplovodného rozvodu, horúcovodu alebo kúrenia a znížiť tak náklady na vynaložnú opravu vzniknutých porúch. Je to spôsob merania, ktorý napomáha k presnejšej lokalizácii miesta úniku na vonkajších rozvodoch, ako i na potrubiach v objektoch priemyselných stavieb, či rodinných domoch.

Ak hľadáte úniky vzduchu, skrytú vlhkosť, konštrukčné vady alebo ďalšie stavebné problémy, termovízia zároveň umožňuje so softvérom pre analýzu a protokolovanie vyhotoviť presný obraz o stratách tepla a ušetriť tak nemalé finančné prostriedky pri prevádzke rodinných domov, či firemných stavieb.

Termokamera Vám dokáže nájsť poruchy aj na systémoch podlahových kúrení, elektrických rozvodoch, fotovoltaických paneloch, vykurovacích vodičoch a vykurovacích rohožiach - viď posledný obrázok.

únik tepla v domeimage002(2).png

 

podlaha únik teplaimage002(1).png

 

 

únik tepla steny a podlahaimage004(1).png

 

 

image0011.pngpresné meranie


Súvisejúci obsah:

Elektroakustická lokalizácia porúch rozvodov vody
Korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody
Vytyčovanie trás rozvodov vody
Sanácia vlhkých stien
Termovízne meranie
Lokalizácia menších únikov plynom