Sanácia vlhkých stien

Vlhkosť v dome – mokré steny

Našou snahou je zdravo žiť a bývať a k tomu patrí aj starostlivosť o vlastný príbytok. Udržať ho však v suchu a chrániť ho pred vlhkosťou v dome je častokrát problémom. Následne sa obraciame na profesionálov a riešime sanáciu vlhkého muriva, či celej budovy. Je to ale najlepšie a najrýchlejšie riešenie k odstráneniu vlhkosti mokrého múru?

Nemáte náhodou poruchu na tlakovom rozvode vody alebo kúrenia ? 

Urobte si tlakovú skúšku rozvodov a zistíte či za problémom s vlhkými stenami nestojí práve technická závada rozvodu. Ak áno, riešením je čo najskôr a najpresnejšie identifikovať jej miesto, opraviť ju a neriešiť tak odstránenie vlhkosti muriva hneď podrezávaním stavby alebo iným finančne náročným riešením.

vlhkost1.jpg     vlhkost2.jpg


Súvisejúci obsah:

Elektroakustická lokalizácia porúch rozvodov vody
Korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody
Vytyčovanie trás rozvodov vody
Sanácia vlhkých stien
Termovízne meranie
Lokalizácia menších únikov plynom