Vytyčovanie trás rozvodov vody

Elektronické vyhľadávanie neznámych potrubných vedení uložených v zemi je prevádzané za pomoci spojenia vysielača - generátora, vyvíjajúceho striedavý prúd o vhodnej intenzite a frekvencii s vytyčovaným potrubným vedením.

Pomocou ďalšieho zariadenia - prijímača je možné potrubím snímať prúdové napätie a tým zisťovať polohu a hĺbku všetkých kovových vedení akéhokoľvek druhu.

Vytýčiť rozvody je možné len kovového materiálu, prípadne plastu s osadeným vytyčovacím vodičom.

image030-1.pngimage031-1.pngimage032-1.pngimage033-1.png


Súvisejúci obsah:

Elektroakustická lokalizácia porúch rozvodov vody
Korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody
Vytyčovanie trás rozvodov vody
Sanácia vlhkých stien
Termovízne meranie
Lokalizácia menších únikov plynom