Korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody

Zariadenie zostavené z korelátora a osobného počítača s mikroprocesorovým riadením dáva v grafickej a numerickej forme výpoveď o časovom oneskorení dvoch šumových signálov snímaných na dvoch rozdielnych miestach potrubia.

Na základe zadaných parametrov meraného potrubného úseku vysielač vykalkuluje vzdialenosť miesta poruchy od oboch bodov snímania. Zariadenie pracuje s vyhodnotením korelácie v oblasti časovej, ako i frekvenčnej.

Princíp samotného merania spočíva v premeraní vadného úseku rozvodu vody z miesta A po B korelačným zariadením, ktoré spracuje akustický poruchový šum a po zadaní dĺžky trasy rozvodu, materiálu potrubia a jeho priemeru vypočíta presné miesto samotnej poruchy.

Použitie predmetnej metódy lokalizácie úniku vody je možné na všetkých druhoch tlakových rozvodoch pitnej, požiarnej, priemyselnej vody, kúrenia, horúcovodoch a rozvodoch teplej úžitkovej vody.

Presná lokalizácia porúch znamená - zníženie nákladov - prenechajte na nás -  strata vody, únik vody, unik vody, uniky vody, porucha rozvodu, porucha kúrenia, vytýčenie trasy rozvodu, porucha vody, havária vody, porucha, únik, strata, havária.

image021-1.png  image020-1.pngimage011-1.png image019-1.png


Súvisejúci obsah:

Elektroakustická lokalizácia porúch rozvodov vody
Korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody
Vytyčovanie trás rozvodov vody
Sanácia vlhkých stien
Termovízne meranie
Lokalizácia menších únikov plynom