Elektroakustická lokalizácia porúch rozvodov vody

Zariadenie pracuje na princípe akustického snímania hluku vznikajúceho v mieste úniku.

Základom merania je vymedzenie vadného úseku priamym kontaktom, v ktorom sa nachádza miesto defektu a presné domeranie miesta úniku nepriamym kontaktom na vopred vytýčenom úseku potrubia pomocou pôdnych mikrofónov.

V princípe sa akusticky, dotykovo premeria vodovod cez armatúry, šupátka alebo hydranty na možnosť  výskytu poruchy, úniku vody. V prípade zistenia podozrenia úniku sa presnejšie pôdnymi mikrofónmi upresní miesto defektu potrubia.

Môžu sa touto metódou lokalizovať straty na akomkoľvek tlakovom rozvode vody, ústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody alebo tlakovej kanalizácii.

Presná lokalizácia porúch znamená - zníženie nákladov - prenechajte na nás -  strata vody, únik vody, úniky vody, unik vody, uniky vody, porucha rozvodu, porucha kúrenia, vytýčenie trasy rozvodu, porucha vody, havária vody, porucha, únik, strata, havária.

image016-1.pngimage012-1.png image013-1.png image014-1.png


Súvisejúci obsah:

Elektroakustická lokalizácia porúch rozvodov vody
Korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody
Vytyčovanie trás rozvodov vody
Sanácia vlhkých stien
Termovízne meranie
Lokalizácia menších únikov plynom