Lokalizácia menších únikov plynom

Použitie technológie Tracergas je overenou metódou pre hľadanie únikov na potrubných sieťach, rozvodoch v budovách a vykurovacích systémoch s menšími únikmi.

Zmes stlačeného dusíka s vodíkom sa privedie do testovacieho potrubia. Vodík vďaka malej veľkosti molekúl uniká miestom poruchy a preniká i cez málopriepustné materiály do voľného priestoru, kde je detekovaný citlivými senzormi prístroja Variotec. Zmes plynu je nehorľavá, netoxická a nekorozívna pre rozvody pitnej vody.

V princípe je možné merať defekty, únik vody, úniky vody na trasách všetkých tlakových rozvodoch za pomoci plynu, kde únik média je malý, kde nie je možné z dôvody poruchy vykonať tlakovú skúšku potrubia a kde vizuálne ihneď po natlakovaní rozvodu klesá tlak. 

 

Táto metóda detekcie poruchy je vhodná aj pre podlahové kúrenia, kde akusticky už nie je možné zosnímať zvuk samotnej poruchy.

Je možné ju použiť aj na domové ležaté rozvody pitnej vody, ale môže spôsobiť chyby merania v prípade vrchných izolácii, fólii, ktoré neprepustia plyn priamo nad povrch miesta poruchy, ale na ich okraj pri stenách.

Presná lokalizácia porúch znamená - zníženie nákladov - prenechajte na nás -  strata vody, únik vody, úniky vody, unik vody, uniky vody, porucha rozvodu, porucha kúrenia, vytýčenie trasy rozvodu, porucha vody, havária vody, porucha, únik, strata, havária.

lokalizácia úniku teplaprístroj na lokalizáciu úniku teplaúnik vody rodinný domzameranie úniku plynuzameranie úniku tepla rodinný dom


Súvisejúci obsah:

Elektroakustická lokalizácia porúch rozvodov vody
Korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody
Vytyčovanie trás rozvodov vody
Sanácia vlhkých stien
Termovízne meranie
Lokalizácia menších únikov plynom